#Loading II

#Loading II

Reject containers/ trucks which are damaged, dirty or wet to avoid rewetting and cross-contamination from earlier voyages. Let us show you how to test for a good-condition containers!
To avoid unnecessary damage, you need us!! Welcome to SUPER DRY. Your global experts in moisture protection.Contact us for more professional guidance to protect your goods.www.superdryers.com / fred@superdryers.com
 

#Loading II

#Loading II

Không sử dụng container/ xe tải đã bị hư hỏng, bị dơ và ướt để tránh tình trạng bị nhiễm ẩm mốc từ các chuyến đi trước. Hãy để những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn cách kiểm tra tình trạng container!

SUPER DRY, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chống ẩm, sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết. Liên hệ để được tư vấn hướng dẫn cách bảo vệ hàng hóa của bạn nhé.
www.superdryers.com / customerservice.vn@superdryers.com
 

#Loading II

#Loading II

hindari kontainer / truk yang rusak, kotor atau basah untuk menghindari kebasahan dan kontaminasi lembab dari perjalanan sebelumnya. Biarkan kami menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menguji dengan baik kondisi kontainer!

hindari kerusakan yang tidak perlu dengan berkonsultasi dengan kami, SUPER DRY. Your global experts in moisture protection.Hubungi kami untuk mendapatkan panduan profesional dalam melindungi produk anda.
www.superdryers.com / willie@superdryers.com